‘Boxer y Mini Boxer’

 

 

Boxer Eddie 1000 Negro $300

 

Boxer Eddie 1000 Blanco $300

 

Boxer Eddie Hans $300

 

Boxer Eddie Sam $300

 

Boxer Eddie Randy $300

 

Boxer Eddie Tomas $300

 

Boxer Eddie Jonan $300

 

Boxer Eddie Roger $300

 

Boxer Ser Adam $300

 

Boxer Ser Ali $300

 

Boxer Ser Canario $300

 

Boxer Ser Aiden $300

 

Boxer Ser Samuel $300

 

Boxer Wal Rojo $250

 

Boxer Manitos Blanco $300

 

Boxer Manitos Negro $300

 

Boxer Rakia N-T $250

 

Mini Boxer Calvin N-A $300

 

Mini Boxer Calvin T-A $250